WYDAWNICTWO FA-art   Start START   Książki KSIĄŻKI   Kwartalnik KWARTALNIK   Archiwum ARCHIWUM   Strony Autorów STRONY AUTORÓW   Redakcja REDAKCJA

• Daniel Falb: ***(inc. te działania to była szkoła specjalna, szkolenie); ***(inc. inne instrukcje do działania, zmiana miejsca); ***(inc. do serialu o lekarzach nie zostałem oczywiście dopuszczony); ***(inc. lekkość uzbrojenia, okolica ponad twoimi oczami); ***(inc. leżąc odnajdujesz zamkniętą jamę brzuszną i żadnego wnętrza); ***(inc. zero martwych. Przestrzegałeś przecież tego rozkazu, z okna). Przeł. Małgorzata Koronkiewicz. 2008, nr 2-3 (72-73), s. 70-71.


tekst nie jest dostępny online

zobacz notę autora:
Daniel Falb przekład: Małgorzata Koronkiewicz

data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 16:46:57.067488