Zasady prenumeraty
wersji papierowej kwartalnika literackiego „FA-art”


1. Prenumerata wersji papierowej opłacana w redakcji, prowadzona jest na ogólnie przyjętych zasadach
2. Pismo ukazuje się w ostatnim miesiącu kwartału
3. W każdej chwili można zrezygnować z prenumeraty i wydawca zwróci kwotę za nie otrzymane numery


NIE AKCEPTUJĘ      AKCEPTUJĘ   zasady i chcę się zapoznać z warunkami