o Wydawnictwie FA-art

Wydawnictwo FA-art powstało w 1990 roku wraz z zarejestrowaniem ukazującego się początkowo poza cenzurą kwartalnika „FA-art”. Oprócz kwartalnika publikuje książki z zakresu literatury pięknej, krytyki i literaturoznawstwa oraz współpracuje przy wydawaniu wortalu Witryna Czasopism.pl.

Kwartalnik „FA-art”

to pismo literacko–artystyczne ukazujące się od 1988 roku (początkowo wychodziło poza cenzurą). Do połowy 2009 roku wydano 76 numerów o objętości 100-200 stron w formacie A4 i nakładzie 600-2000 egz. Redakcja mieści się w Katowicach, w jej skład wchodzą krytyk i badacz literatury Krzysztof Uniłowski, krytyk i prozaik Robert Ostaszewski oraz stale współpracująca artystka-grafik Zofia Przybylska. Redaktorem naczelnym (a zarazem współwydawcą) od początku istnienia „FA-artu” pozostaje pisarz i krytyk Konrad C. Kęder.

Kwartalnik „FA-art” zajmuje się współczesną literaturą polską; oprócz prezentacji prozy i poezji twórców średniego i młodszego pokolenia prawie każdy numer pisma przynosi debiuty. Kolejne numery zawierają obszerne działy recenzji (do 1/5 objętości numeru).

Poza literaturą w zakres zainteresowań pisma wchodzi filozofia, teoria literatury, pogranicza nauk humanistycznych, teatr alternatywny, film i multimedia. Ważną kwestią jest oprawa graficzna kwartalnika, za którą odpowiada Katarzyna Bochenek – w każdym numerze wykorzystywane i prezentowane są prace młodych twórców (np. Grupy Ładnie i jej lidera Rafała Bujnowskiego czy Elżbiety Jabłońskiej).

Dużo miejsca pismo poświęca prezentacjom tłumaczeń – z czeskiego, słowackiego, niemieckiego, serbskiego, chorwackiego, węgierskiego, rosyjskiego oraz innych języków, ostatnio – ze szwedzkiego i niemieckiego.

„FA-art” plasuje się w ścisłej czołówce polskich pism literackich. Autorzy komentujący pismo zwracają uwagę na wysoki poziom krytyki literackiej.

Miesięcznik „FA-art-online”

to internetowy serwis, mutacja kwartalnika „FA-art”, ukazywał się w latach 1998-2007. Pismo redagowali członkowie zespołu kwartalnika „FA-art”, w 2005 została stworzona osobna redakcja miesięcznika i rozszerzono grono współpracowników. W miesięczniku publikowane były felietony Dariusza Nowackiego, Krzysztofa Uniłowskiego, Konrada Kędera, Marka K.E. Baczewskiego, Krzysztofa Sołoduchy i zaproszonych gości (np. Roberta Ostaszewskiego, Mariusza Sieniewicza, Miłki Malzahn, Marcina Hamkało). Oprócz tego zamieszczane są recenzje książek oraz fragmenty utworów literackich. Miesięcznie korzystało z serwisu około 6000 internautów.

Książki

W latach 1992-2009 Wydawnictwo FA-art wydało ponad 40 książek. Wśród autorów znaleźli się m.in. Jacques Derrida (w tłumaczeniu Adama Dziadka), Krzysztof Uniłowski, M.K.E. Baczewski, Adam Kaczanowski, Tomasz Titkow, Jachym Topol i Michal Hvorecky (w tłumaczeniu Marcina Babko), a także laureat NIKE 2004 – Wojciech Kuczok (1996, debiut poetycki), Grzegorz Wróblewski, Miłka Malzahn i Adam Ubertowski.

W 2008 roku ukazały się książki Krzysztofa Uniłowskiego Kup Pan książkę! (szkice krytycznoliterackie) oraz wybór pism Georga Mischa w tłumaczeniu Krzysztofa Sołoduchy.

Działania promocyjne

1992-2008 – spotkania autorskie i prezentacje artystów w ramach Festiwali FA-artu organizowanych w różnych miastach Polski.

1993 – Festiwal „FA-artu” w Krakowie. Seria imprez – spotkań autorskich, koncertów, performace’ów, przedstawień teatralnych – odbywających się na krakowskim Rynku oraz Kazimierzu.

1998 – we współpracy z Willą Decjusza w Krakowie, Fundacją Polsko-Niemiecką i Ministerstwem Kultury Wydawnictwo FA-art przygotowało numer specjalny kwartalnika „FA-art” na targi we Frankfurcie prezentując najmłodszą literaturę polską w tłumaczeniu na język niemiecki.

2000 – powstaje opracowany przez Wydawnictwo we współpracy z Fundacją Stefana Batorego projekt promujący w internecie czasopisma kulturalne Katalog.Czasopism.pl

od 2003 – współpraca z Fundacją Otwarty Kod Kultury przy wydawaniu wortalu Witryna.Czasopism.pl

2007-2008 - współpraca redakcyjna z internetowym serwisem tygodnika „Polityka”

Współpraca z innymi instytucjami

Przy realizacji i finansowaniu wydawania kwartalnika „FA-art” oraz projektów towarzyszących Wydawnictwo FA-art współpracowało z Ministerstwem Kultury (1996-2009), Fundacją Batorego (1994-2003), Willą Decjusza w Krakowie, Konsulatem Austriackim w Krakowie, Fundacją Polsko-Niemiecką, Programem Matra finansowanym przez Królestwo Holandii, administracją państwową i samorządową różnego szczebla, Wydawnictwami Świat Literacki i WSiP, Fundacją Otwarty Kod Kultury (od 2003 roku) oraz (od 1998 roku) z wortalem „Eurozine” (www.Eurozine.com), którego redakcja mieści się w Wiedniu.

(aktualizacja: czerwiec 2009)