kwartalnik literacki

nr 2-3 (72-73) 2008208 stron formatu a4
w sprzedaży od 16.12.2008 r.

w numerze:

 
Okładka numeru 72-73
materiały prasowe:
plik jpg, 375 kb, 150 dpi, kolory RGB


 data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 09:20:32.726649