Informacje dla potencjalnych autorówUwagi ogólne
Do każdego nadesłanego materiału prosimy dołączyć krótką notę biograficzną.
Nie zamieszczamy zdjęć autorów.
Nie odsyłamy niezamówionych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów.
Redakcja ocenia teksty WYŁĄCZNIE poprzez ich akceptację lub nie do druku.

Informacje dla autorów tekstów
– Prosimy nie przesyłać książek w całości, gdyż warunkiem koniecznym publikacji danego utworu w wydawnictwie jest wcześniejsza publikacja jego fragmentu w kwartalniku.
– Prosimy nie proponować redakcji kwartalnika tekstów wcześniej opublikowanych lub przyjętych do druku w polskiej prasie i oficjalnych wydawnictwach książkowych (takich, które posiadają nr ISSN lub ISBN).
– Prosimy nie przesyłać tekstów składanych jednocześnie innym wydawcom.

Gatunki publikowane w kwartalniku:
poezja, proza, dramat, szkice, recenzje książek

Objętość:
– poezja: zestaw 5-10 wierszy o objętości max. 20 stron (po 1800 znaków każda)
– proza, dramat i szkice: całość lub fragment o objętości min. 10, max. 20 stron (po 1800 znaków każda)
– recenzje: min. 6, max. 9 stron (po 1800 znaków każda)

Sposoby dostarczania:
– drogą e-mailową pliki w formacie *.txt i *.rtf na adres: FA-art@FA-art.pl, prosimy nie używać spacji i polskich znaków w nazwach plików
– ewentualnie tradycyjną pocztą na adres skrytki pocztowej redakcji:
Wydawnictwo FA-art
skryt. poczt. 401
40-950 KATOWICE

Uwaga dla tłumaczy
Oczekujemy, że osoby nadsyłające tłumaczenia tekstów będą dysponowały prawami autorskimi do nich, bądź ułatwią Wydawnictwu FA-art ich pozyskanie.

Informacje dla grafików
Każdy numer kwartalnika to prezentacja prac jednego autora. Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie portfolio – najlepiej w postaci linku do strony internetowej – na adres: FA-art@FA-art.pl