WYDAWNICTWO FA-art   Start START   Książki KSIĄŻKI   Kwartalnik KWARTALNIK   Archiwum ARCHIWUM   Strony Autorów STRONY AUTORÓW   Redakcja REDAKCJA
 
  tu jesteś: Miesięcznik Nr 65, wrzesień 2003 - KSIĄŻKI nadesłane 
KSIĄŻKI nadesłane
Wojciech Boros: Jasne i Pełne. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk 2003.


Krzysztof Giedroyć: Listy z dolnego miasta. Wydawnictwo „Charaktery”. Kielce 2003.


Mirosław Gryka: Opowiadania znad Narwi. „Kartki”. Białystok 2003.


Mira Łuksza: Wiersze tutejsze. „Kartki”. Białystok 2003.


Włodzimierz Kowalewski: Światło i lęk. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2003.


Eda Ostrowska: Nie znałam Chrysta. Wybór poezji. Norbertinum sp. z o.o. Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia. Lublin 2003.


Ryszard Słowicki: Krok za cieniem. [b. w.]. Szczecin 2003.


Piotr Sobolczyk: Opowieści obrzydliwe. Wydawnictwo MADO. Toruń 2003.


Sue Townsend: Adrian Mole lat 13 i 3/4. Sekretny dziennik. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2003.


Grzegorz Wróblewski: Wybór (1980-2000). Lampa i Iskra Boża. Warszawa 2003.


Proza życia. Antologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2003.
Menu miesięcznika FA-art