Wydawnictwo FA-art Krzysztof Uniłowski: <i>Kup Pan książkę!</i>
 
  tu jesteś: książki - Krzysztof Uniłowski: Kup Pan książkę!

Krzysztof Uniłowski 'Kup Pan książkę!'

Krzysztof Uniłowski:
Kup Pan książkę!


Wydawnictwo FA-art. Katowice 2008
ss. 384, format 195x125.
ISBN 978-83-60406-07-6Wydawnictwo FA-art zaprasza na spotkanie promocyjne, które odbędzie się 28 października 2010 r. o godz. 15.00 w Katowicach; kawiarenka Gołębnik, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Plac Sejmu Śląskiego 1


Wydawnictwo FA-art z satysfakcją pragnie poinformować, iż Krzysztof Uniłowski został laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki w roku 2010 za całokształt działalności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem tomu Kup Pan książkę!. Nagroda jest przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Więcej o nagrodzie im. Kazimierza Wyki na stronie www województwa małopolskiego.

Wydawnictwo FA-art zaprasza do zapoznania się z zapisem rozmowy Jakuba Momry z Krzysztofem Uniłowskim, która odbyła się 24.11.2009 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach imprezy Poza zasadą lasu zorganizowanej przez Fundację Otwarty Kod Kultury:
obejrzyj zapis rozmowyKrzysztof Uniłowski — ur. w 1967 r. w Sosnowcu. Krytyk literacki. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” jest związany od roku 1990. Opublikował książki: Skądinąd. Zapiski krytyczne (Wyd. FA-art, 1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz - Parnicki - Lem (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002) oraz Kup Pan książkę! Szkice i recenzje (Wyd. FA-art, 2008). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003) oraz Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918 (Wyd. FA-art, 2007). Mieszka w Giszowcu.


W tezie mówiącej o braku znaczenia współczesnej krytyki literackiej spróbujmy się dopatrzyć nie apokaliptycznej diagnozy, lecz projektu. Innymi słowy, opowiadałbym się za krytyką, jaka odmawia sobie prawa do znaczenia, relatywizuje to znaczenie, ale po to, by uczynić z niego stawkę gry. Chodzi o intelektualną dywersję, która przy założeniu, iż nie ma innego znaczenia jak tylko społeczne, skupiałaby się na nieustannym problematyzowaniu sensu, próbach jego destabilizowania, dekontekstualizacji, przemieszczania. Krytyka w takim rozumieniu byłaby działaniem wywrotowym, polegałaby na wprowadzeniu nieoczywistości w pole widocznego, niejasności w pole zrozumiałego, wiązała się z komplikowaniem tego, co powinno być zwyczajne i proste. W tym też sensie byłaby czymś aspołecznym, tak jak „aspołeczne” jest czytanie pod ławką Niziurskiego na nudnej lekcji. A czy ktoś zna przyjemniejsze lektury? I niech już będzie, że ta przyjemność jest przyprawiona ociupinką perwersji. Tak, żeby zupa była smaczniejsza.
Krzysztof Uniłowskimateriały prasowe:

okładka książki (jpg - 0,5 Mb)

Chcę nabyć tę pozycję:
•  kupuję u wydawcy z 25% zniżką
• wybiorę się do księgarni