Potwory – hybrydy – mutanty

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Potwory – hybrydy – mutanty – pogranicza ludzkiej natury. Pod red. Ryszarda Koziołka, Mikołaja Marceli, Olgi Knapek i Joanny Soćko.
Wydawnictwo FA-art. Uniwersytet Śląski. Katowice 2012.

Tom Potwory — hybrydy — mutanty. Pogranicza ludzkiej natury podejmuje interdyscyplinarną refleksję nad kategoriami potworności i hybrydyczności. Autorów (zarówno doktorantów i pracowników naukowych UŚ, jak i doktorantów i pracowników innych ośrodków akademickich w Polsce) opublikowanych w nim tekstów interesowała obecność potworów, hybryd, mutantów w literaturze, kinie, komiksie, serialach i szeroko rozumianych nowych mediach, ale także w filozofii czy naukach humanistycznych i posthumanistycznych.

Tom ten stara się odpowiedzieć na pytanie, jak kultura (i to zarówno kultura „wysoka”, jak i popularna) przedstawia to, co nie–ludzkie, ale też jakie są reguły dyskursów produkujących wiedzę o tych formach, jakie funkcje (społeczne, polityczne, ideologiczne) spełnia nasza potoczna i „naukowa” wiedza o potworach, hybrydach, mutantach. Publikacja ta jest adresowana do studentów i specjalistów dziedzin takich, jak kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, antropologia i socjologia kultury, oraz do wszystkich zainteresowanych rosnącą popularnością różnych wymiarów potworności w kulturze współczesnej.

(...) książka porusza tematykę istotną dla współczesnej humanistyki. Wkracza bowiem w obszar, gdzie toczą się żywe dyskusje nad kulturą – jej obecnym kształtem, możliwościami przekształceń, ale i zasadnością mówienia o kulturze ludzkiej w ogóle. Ważne jest zatem pokazywanie różnorodności tematyki związanej z potwornością i hybrydycznością. Spektrum tematów zaproponowanych tu do refleksji jest ogromne – i to stanowi zaletę tej pracy. Poprzez liczne odniesienia do literatury zagranicznej książka ta nie ma charakteru peryferyjnego, ale wiąże rodzimą refleksję z dyskusjami światowymi.

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz

Spis treści

Ryszard Koziołek, Mikołaj Marcela: Wszyscy jesteśmy potworami

Monstrualne demonstracje
Mikołaj Marcela: Potwór nie–my. Rzecz (o) zombie
Michał Kłosiński: Potwór, którym więc jestem

Po(s)tworzenie: ludzkie, zwierzęce, potworne
Marek Mikołajec: Dwie figury pisarstwa: kopidoł Rybka Morcinka i Zantman Gombrowicza
Łukasz Józefowicz: Tymoteusz Wilk? Figura człowieka–wilka w twórczości Tymoteusza Karpowicza (od Freuda do Deleuze’a i Guattariego)
Olga Knapek: Potwór zdechł. Od procesów trawiennych w brzuchu Paryża do ścierwa w ścieku Europy

Granice natury, granice skóry
Wacław Forajter: Czarna rozpacz, białe światło. O potworności metyzacji w Dzieciach królowej Oceanii Sygurda Wiśniowskiego
Marek Pacukiewicz: Ślady yeti, lusterko alpinisty
Elżbieta Lubelska: Funkcje monstrositas w Podróżach Gullivera Jonathana Swifta

Płeć potworna

Dawid Matuszek: Etyka potworna
Beata Stefaniak: Groza wyssana z piersi. Uwagi o kołysankach, potworach i traumie
Małgorzata Nieszczerzewska: Potworna kobiecość w potwornym mieście
Karolina Felberg: Współczesne przynaglenia

W–inna seksualność

Michał Abel Pelczar: Transmogryfikacje? Czyli kto się boi trans
Tomasz Kaliściak: Cała potworność odmienności

Potwór wcielony

Marta Baron: Locked–in syndrome. Widmo paraliżu i potwór potrzasku
Jagoda Wierzejska: Potworna figura traumy. Przypadek Piotrusia Leo Lipskiego
Agata Rosochacka: Potworne ciała protetycznego. Obcość uwewnętrzniona

Portret potwora

Sabina Kwak: Piękna i Bestia. Portret Diane Arbus
Magdalena Szczypiorska–Mutor: Potwór w pułapce kadru. Diane Arbus fotografuje świat
Dorota Łagodzka: Hiperrealistyczne ludzko–nieludzkie hybrydy w sztuce współczesnej
Katarzyna Wojewódzka: „Żywych jaszczurów napiętnowane mordy”, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza teoria kulturowej ewolucji na przykładzie „potwornych” rysunków i portretów typu C, D, E

Potwór objawiony
Paweł Miech: Potworności sędziego Schrebera
Piotr Bogalecki: Potwór i przetwór. Ewangelia według Žižka
Joanna Soćko: To potworne ciało — chrześcijańskie jądro ciemności

Po(p)twory

Ryszard Knapek: Kultura zombie–tekstualna
Jakub Rawski: Miłość wampira i miłość do wampira w perspektywie genderowej (na podstawie tetralogii Zmierzch Stephenie Meyer)
Piotr Lachowicz: Cień w masce bohatera. Psychoanalityczna interpretacja postaci superbohaterów i ich antagonistów

Potworność systemu
Jan Potkański: Personifikacje maszyn abstrakcyjnych
Maciej Adam Sosnowski: Potworki. Uwagi na marginesie § 250 Encyklopedii nauk filozoficznych Georga Wilhelma Friedricha Hegla
Grzegorz Olszański: Piękny i bestia. Rzecz o śladach, jakie Niewidzialna Ręka Rynku pozostawiła na wizerunku Pisarza
Jan Argasiński: Wszyscy jesteśmy (prawie) cyborgami. O człowieku programującym i programowanym w kontekście kulturowego życia komputerowego software’u

Indeks nazwisk

Zapraszamy na zakupy

  • nakład wyczerpany

Strona www.FA-art.pl wykorzystuje informacje przechowywane w komputerze w formie tzw. ciasteczek (cookies) do celów statystycznych. Dowiedz się więcej.