WYDAWNICTWO FA-art   Start START   Książki KSIĄŻKI   Kwartalnik KWARTALNIK   Archiwum ARCHIWUM   Strony Autorów STRONY AUTORÓW   Redakcja REDAKCJA
 tu jesteś: strony autorów


Dariusz Nowacki

ur. w 1965 r. w Bydgoszczy. Adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Współredaguje dwumiesięcznik kulturalny „Opcje”, w którym prowadzi dział literatury. Stały współpracownik kilku pism literackich. Do czerwca 2007 roku członek redakcji kwartalnika „FA-art”. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, zwłaszcza autorów wchodzących na literacki rynek. Wydał tom szkiców krytycznych Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. (1999) oraz książkę „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000). Mieszka w Sosnowcu.

patrz też: DN