tu jesteś: bibliografia kwartalnika

Bibliografia kwartalnika „FA-art” od 1988, nr 1 (1) do numeru bieżącego w porządku gatunków. Poezja, proza, szkice i artykuły...Mamy również numery archiwalne, które można zamówić w wersji papierowej (zamówienie zostanie zrealizowane jeśli dany numer jest jeszcze dostępny).


poezja

poezja – przekłady

proza

proza – przekłady

dramat

dramat – przekłady

szkice i artykuły

szkice – przekłady

recenzje

felietony i noty

wprowadzenia i inne

monografie

collage

rozmowy

alojz trompka prezentuje

aneks