tu jesteś: redakcja

Wydawnictwo FA-art

Redaktor – Konrad C. Kęder

Dział sprzedaży: Sebastian Pypłacz
prenumerata@FA-art.pl, tel./fax 032 203 64 31 (preferowany sposób kontaktu - email)

Adres do wszelkiej korespondencji:
Wydawnictwo FA-art
skryt. poczt. 401, 40-950 KATOWICE

Siedziba: Katowice 40-013, ul. Staromiejska 6, lok. 10d
uwaga: prosimy nie kierować przesyłek pocztowych na adres siedziby Wydawnictwa – są one przekazywane przez Pocztę Polską do naszej skrytki pocztowej, co dodatkowo wydłuża czas ich doręczania
tel./fax +48 32 203 64 31
e-mail: FA-art@FA-art.pl

Więcej informacji o Wydawnictwie

Informacje dla potencjalnych autorów

pobierz logo wydawnictwa w formacie *.eps

KWARTALNIK „FA-art”

Wydawcy kwartalnika:
Wydawnictwo FA-art – Konrad C. Kęder
przy współpracy
Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego
oraz Fundacji Otwarty Kod Kultury

Rada:
Bogdan Baran, Jacek Łukasiewicz,
Tadeusz Komendant, Ewa Rewers, Jan Tomkowski.

Redaktor naczelny: Konrad C. Kęder.
Redagują: Krzysztof Uniłowski (z-ca red. nacz.), Robert Ostaszewski.
Współpracują stale: Marek K.E. Baczewski, Justyna Czechowska, Adam Dziadek, Anna Kałuża, Agnieszka Kozłowska, Marta Mizuro Grzegorz Olszański, Katarzyna Rycąbel, Krzysztof Sołoducha, Andrzej Szuba, Stefan Szymutko, Grzegorz Tomicki.

Współpracują okazjonalnie: Anna Majkiewicz, Karol Maliszewski, Lucyna Spyrka, Krystyna Pieniążek, Józef Olejniczak, Urszula Kowalska, Dariusz Tkaczewski, Anna Węgrzyniak, Wojciech Wilczyk.

Redakcja kwartalnika:
40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, p. 012,
adres do korespondencji: skryt. poczt. 401, 40-950 KATOWICE
tel./fax +48 32 203-64-31
e-mail: FA-art@FA-art.pl

Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych skrótów w tekstach
i zmian tytułów.

W przesyłkach e-mailowych, w przypadku załączanych tekstów, akceptujemy wyłącznie pliki w formacie *.txt i *.rtf

Więcej informacji o kwartalniku

Informacje dla potencjalnych autorów

Reklama na stronach www.fa-art.pl
pobierz cennik i regulamin emisji reklam (plik pdf, 26 KB)
pobierz formularz zamówienia emisji reklam (plik rtf, 6 KB)
Wypełnione i podpisane zamówienie należy przesłać do biura Wydawcy mailem, faxem lub pocztą.
poczta przez www
logowanie

statystyki