O nas

niedziela, 30 kwiecień 2017 21:52

Kwartalnik „FA-art” do 2016 roku

Wydawcy kwartalnika: 

Wydawnictwo FA-art – Konrad C. Kęder 
przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego oraz Fundacji Otwarty Kod Kultury 

Rada:

Bogdan Baran, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Komendant, Ewa Rewers, Jan Tomkowski

Redakcja:

Redagują:

Konrad C. Kęder (red. nacz.), Krzysztof Uniłowski (z-ca red. nacz.), Marta Baron, Piotr Gorliński-Kucik, Małgorzata Nadwadowska, Dawid Matuszek, Robert Ostaszewski

Współpracują:

Marek K.E. Baczewski, Adam Dziadek, Tomasz Gerszberg, Anna Kałuża, Eliza Kącka, Agnieszka Kozłowska, Sabina Kwak, Józef Olejniczak, Grzegorz Olszański, Karolina Pospiszil, Joanna Soćko, Andrzej Szuba, Dariusz Tkaczewski, Grzegorz Tomicki, Adam Ubertowski, Isabelle Vonlanthen, Andreas Volk, Anna Węgrzyniak

Recenzenci w roku 2013:

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Ewa Krasowska, prof. dr hab. Krzysztof Krasuski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Recenzenci w roku 2014:

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Inga Iwasiów, dr hab. Anna Kałuża, prof. dr hab. Ewa Krakowska, prof. USz dr hab. Jerzy Madejski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr hab. Andrzej Niewiadomski, dr hab. Joanna Orska, prof. USz dr hab. Andrzej Skrendo, prof. ATH w Bielsku-Białej dr hab. Tomasz Stępień, prof. dr hab. Anna Węgrzyniak

Kontakt z redakcją kwartalnika:

40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 012,
tel. +48 32 203-64-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady współpracy z potencjalnymi autorami:

  • Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych autorów

 

Więcej informacji o kwartalniku (stan na 08.2013)

 

 

 

W latach 2014, 2015 i 2016 kwartalnik literacki „FA-art” jest dofinansowywany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W latach 2014-2016 kwartalnik literacki „FA-art” jest dofinansowywany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

niedziela, 30 kwiecień 2017 12:36

Kwartalnik „FA-art”

Wydawca kwartalnika: 

Aktala sp. z o. o., Warszawa

Redakcja

Redaktor naczelny:
Konrad C. Kęder

Współpraca:
Marek K.E. Baczewski, Marta Baron-Milian, Adam Dziadek, Tomasz Gerszberg, Piotr Gorliński-Kucik, Anna Kałuża, Eliza Kącka, Agnieszka Kozłowska, Sabina Kwak, Dawid Matuszek, Małgorzata Nadwadowska, Józef Olejniczak, Grzegorz Olszański, Robert Ostaszewski, Karolina Pospiszil, Joanna Soćko, Andrzej Szuba, Dariusz Tkaczewski, Grzegorz Tomicki, Adam Ubertowski, Krzysztof Uniłowski, Isabelle Vonlanthen, Andreas Volk, Anna Węgrzyniak

Kontakt z redakcją kwartalnika:

40-950 Katowice, skryt. poczt. 401
tel. +48 32 203-64-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady współpracy z potencjalnymi autorami:

  • Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych autorów

 

Więcej informacji o kwartalniku (stan na 08.2013)

poniedziałek, 01 kwiecień 2013 11:02

Cyfrowe wydania

E-booki Wydawnictwa FA-art są dostępne poprzez serwisy

Bezkartek.pl
(formaty epub, pdf)

Woblink.com (formaty epub, mobi)

Legimi.com (formaty epub, mobi)

 

Muzyka

Fantazman w iTunes, Spotify, Deezer
Meet The Ambient w iTunes, Spotify, Deezer

W serwisie BandCamp:  BrdaFantazman, Meet The Ambient

 

poniedziałek, 01 kwiecień 2013 09:48

Punkty sprzedaży

Sieci sprzedaży

Empik (sprzedaż detaliczna kwartalnika)
Ruch (prenumerata kwartalnika)
Kolporter (prenumerata kwartalnika)
Garmond (prenumerata kwartalnika)

 

Hurtownie

Motyle Książkowe (MotyleKsiążkowe.pl)

 

Księgarnie

Księgarnia wysyłkowa Lexicon (www.lexicon.net.pl)
Firma Księgarska Wiesława Juszczaka (www.fkwj.pl)

Berlin
buch|bund – deutsch | polnische buchhandlung, Sanderstraße 8

Katowice
Liber, pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice (Wydział Filologiczny UŚ)
Liber, ul. Bankowa 11, Katowice (Wydział Nauk Społecznych UŚ)
Sofa Literacka, ul. Stawowa 3

Kraków
Księgarnia w Bunkrze Sztuki, Plac Szczepański 3a

Sosnowiec
Księgarnia Akademicka Żak, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

Szczecin
TRAFO - Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, Szczecin

Warszawa
Księgarnia Tarabuk, ul. Marszałkowska 7, Warszawa

Wrocław
Café Księgarnia Tajne Komplety ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław

 

e-booki

Legimi.com (formaty epub, mobi)
Bezkartek.pl (formaty epub, pdf)
Woblink.com (formaty epub, mobi)

 

sobota, 10 marzec 2012 23:31

Miesięcznik FA-art online

Informacje o redakcji Miesięcznika (2006)

Redaguje: Konrad C. Kęder 

Stali felietoniści: Krzysztof UniłowskiGrzegorz TomickiMarek K.E. BaczewskiKsenia Strega.
Współpraca: Krzysztof SołoduchaRobert OstaszewskiAgnieszka Nęcka

 

Archiwum wszystkich wydań miesięcznika „FA-art”. Od numeru pierwszego, z maja 1998 roku, do numeru ostatniego - z grudnia 2006 r.

czwartek, 08 marzec 2012 13:27

O kwartalniku literackim „FA-art”

Historia

Kwartalnik literacki „FA-art” stworzony został w roku 1988 przez grupkę studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związanych ze śląskim kołem pacyfistycznego ruchu Wolność i Pokój. W najwcześniejszym okresie (1988-1989) ukazywał się poza cenzurą. W roku 1989 redakcję i prawa do tytułu objął Konrad Cezary Kęder, nadając pismu konsekwentnie literacki profil. Regularnie, co kwartał, pismo poczęło ukazywać się w roku 1991. Pierwszą edycją, która wzbudziła zainteresowanie w środowisku literackim całego kraju, był wydany w podwójnej objętości numer 2-3 z roku 1993 (12-13). Od tej pory „FA-art” zdecydowanie wykroczył poza status lokalnego pisma studenckiego, stopniowo zdobywając coraz większe uznanie.

Redakcja i współpracownicy

Obecnie redakcję pisma tworzą: Konrad C. Kęder (redaktor naczelny; ur. 1965), Krzysztof Uniłowski (zastępca redaktora naczelnego; ur. 1967), Marta Baron (ur. 1985), Małgorzata Nadwadowska (ur. 1985), Robert Ostaszewski (ur. 1972). Pierwsza trójka zawodowo związana jest z polonistyką Uniwersytetu Śląskiego. W szerokim gronie stałych współpracowników pisma znajduje się jeszcze kilka osób, które z pracą naukowo-dydaktyczną na UŚ łączą działalność krytycznoliteracką (m.in. Anna Węgrzyniak, Józef Olejniczak, Stefan Szymutko [ur. 1953, zm. 2009], Adam Dziadek). Ludzie tworzący „FA-art” nie należą jednak bez wyjątku do górnośląsko-
-polonistycznej monokultury: Robert Ostaszewski związany jest z Krakowem, Małgorzata Nadwadowska z Warszawą, Grzegorz Tomicki z Legnicą. Nad opracowaniem graficznym pisma czuwa obecnie Natalia Armata (absolwentka katowickiej ASP).

Charakterystyka

„FA-art” jest ogólnopolskim periodykiem literackim, prezentującym prozę i poezję głównie młodszych autorów (roczniki sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte). W ostatnich latach w polskim życiu literackim młodzi autorzy bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność, czemu sprzyjały przemiany po roku 1989. Na łamach „FA-artu” bywała obecna znakomita większość wyróżniających się autorów tzw. literatury trzydziestolatków. Wszelako w odróżnieniu od innych polskich pism literackich „FA-art” położył akcent na krytykę, zajmując wyraziste i odrębne stanowisko wobec przemian w najnowszej literaturze polskiej. Pismo chętnie powraca do twórczości najwybitniejszych pisarzy poprzednich dekad, przypomina o celniejszych i najciekawszych dokonaniach bezpośrednich poprzedników debiutantów lat dziewięćdziesiątych, nieufnie przyjmując tezę o przełomowym znaczeniu wystąpienia roczników sześćdziesiątych i opowiadając się za potrzebą spoglądania na ich propozycje przez pryzmat tradycji literackiej.

Krytyka literacka na łamach „FA-artu” nie ucieka przed problematyką specjalistyczną, jest otwarta na nowe impulsy metodologiczne w literaturoznawstwie rodzimym i obcym. Pismo obserwuje i komentuje przemiany ogólnokulturowe (np. przenikanie się rozmaitych obiegów kultury, multimedia). „FA-art” prezentuje tak artykuły o charakterze naukowym, jak też swobodniejsze formalnie szkice literackie. Dba o poziom merytoryczny, jak i atrakcyjność publikowanych wystąpień krytycznych.

Miejsce pisma w polskim życiu literackim

„FA-art” plasuje się w ścisłej czołówce polskich pism literackich powstałych po roku 1989. Jest uznawany za periodyk o najwyrazistszym obliczu programowym. Przez dłuższy czas „FA-art” był bodaj jedynym czasopismem literackim w Polsce, w którym refleksja nad postmodernizmem w literaturze zajmowała znaczące miejsce. Kwartalnik chętne nawiązywał także do dziedzictwa powojennej awangardy literackiej. Po roku 2000 roku nastąpił zwrot w kierunku zastosowań teorii chaosu w literaturoznawstwie. Niezależnie od zwrotów programowych autorzy komentujący pismo zawsze zwracali uwagę na wysoki poziom krytyki literackiej.

„FA-art” od początku obserwował i komentował zjawiska literackie o zasięgu ogólnopolskim. W ten sposób zaprzeczył stereotypom na temat Górnego Śląska, uważanego przez wiele lat za region o znikomym znaczeniu dla polskiego życia literackiego.

Dorobek pisma

Do połowy 2013 r. ukazało się 90 numerów pisma (w tym kilka podwójnych). Standardowa objętość numeru pojedynczego wynosi w ostatnich edycjach około 190 stron formatu B5. Oprócz utworów prozatorskich i literackich periodyk przedstawia szkice krytyczne i rozbudowany blok recenzji.

Kwartalnik literacki „FA-art” przyczynił się również do wydania wielu pozycji książkowych. Ukazały się m.in. powieści C.K. Kędera, Miłki Malzahn i Adama Ubertowskiego, tomy poetyckie Wojciecha Kuczoka, M.K.E. Baczewskiego, Adama Kaczanowskiego i Grzegorza Wróblewskiego, zbiory szkiców krytycznych K. Uniłowskiego oraz tłumaczenie na język polski pracy J. Derridy Pozycje oraz Szibbolet dla Paula Celana (obie w przekładzie Adama Dziadka). Począwszy od roku 2012 do pisma są dołączane płyty z muzyką inspirowaną literaturą (Brda, Fantazman).

(aktualizacja: sierpień 2013)

Strona www.FA-art.pl wykorzystuje informacje przechowywane w komputerze w formie tzw. ciasteczek (cookies) do celów statystycznych. Dowiedz się więcej.