O kwartalniku

Redakcja

Redakcja do 2016 roku

Więcej informacji o kwartalniku

Informacje dla potencjalnych autorów

Spisy treści

są dostępne na naszych stronach

Spisy treści numerów kwartalnika „FA-art” od roku 2000 do numeru bieżącego można znaleźć także na stronach Katalogu Czasopism.pl.

Specjalny numer kwartalnika w języku niemieckim, przygotowany na Targi Książki we Frankfurcie w roku 1998 - pełne wydanie.

O nas

niedziela, 30 kwiecień 2017 21:52

Kwartalnik „FA-art” do 2016 roku

Wydawcy kwartalnika: 

Wydawnictwo FA-art – Konrad C. Kęder 
przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego oraz Fundacji Otwarty Kod Kultury 

Rada:

Bogdan Baran, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Komendant, Ewa Rewers, Jan Tomkowski

Redakcja:

Redagują:

Konrad C. Kęder (red. nacz.), Krzysztof Uniłowski (z-ca red. nacz.), Marta Baron, Piotr Gorliński-Kucik, Małgorzata Nadwadowska, Dawid Matuszek, Robert Ostaszewski

Współpracują:

Marek K.E. Baczewski, Adam Dziadek, Tomasz Gerszberg, Anna Kałuża, Eliza Kącka, Agnieszka Kozłowska, Sabina Kwak, Józef Olejniczak, Grzegorz Olszański, Karolina Pospiszil, Joanna Soćko, Andrzej Szuba, Dariusz Tkaczewski, Grzegorz Tomicki, Adam Ubertowski, Isabelle Vonlanthen, Andreas Volk, Anna Węgrzyniak

Recenzenci w roku 2013:

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Ewa Krasowska, prof. dr hab. Krzysztof Krasuski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Recenzenci w roku 2014:

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Inga Iwasiów, dr hab. Anna Kałuża, prof. dr hab. Ewa Krakowska, prof. USz dr hab. Jerzy Madejski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr hab. Andrzej Niewiadomski, dr hab. Joanna Orska, prof. USz dr hab. Andrzej Skrendo, prof. ATH w Bielsku-Białej dr hab. Tomasz Stępień, prof. dr hab. Anna Węgrzyniak

Kontakt z redakcją kwartalnika:

40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 012,
tel. +48 32 203-64-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady współpracy z potencjalnymi autorami:

 • Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych autorów

 

Więcej informacji o kwartalniku (stan na 08.2013)

 

 

 

W latach 2014, 2015 i 2016 kwartalnik literacki „FA-art” jest dofinansowywany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W latach 2014-2016 kwartalnik literacki „FA-art” jest dofinansowywany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

niedziela, 30 kwiecień 2017 12:36

Kwartalnik „FA-art”

Wydawca kwartalnika: 

Aktala sp. z o. o., Warszawa

Redakcja

Redaktor naczelny:
Konrad C. Kęder

Współpraca:
Marek K.E. Baczewski, Marta Baron-Milian, Adam Dziadek, Tomasz Gerszberg, Piotr Gorliński-Kucik, Anna Kałuża, Eliza Kącka, Agnieszka Kozłowska, Sabina Kwak, Dawid Matuszek, Małgorzata Nadwadowska, Józef Olejniczak, Grzegorz Olszański, Robert Ostaszewski, Karolina Pospiszil, Joanna Soćko, Andrzej Szuba, Dariusz Tkaczewski, Grzegorz Tomicki, Adam Ubertowski, Krzysztof Uniłowski, Isabelle Vonlanthen, Andreas Volk, Anna Węgrzyniak

Kontakt z redakcją kwartalnika:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady współpracy z potencjalnymi autorami:

 • Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych autorów

 

Więcej informacji o kwartalniku (stan na 08.2013)

poniedziałek, 01 kwiecień 2013 11:02

Cyfrowe wydania

E-booki Wydawnictwa FA-art są dostępne poprzez serwisy

Woblink.com
(formaty epub, mobi)

Legimi.com (formaty epub, mobi)

 

Muzyka

Fantazman w iTunes, Spotify, Deezer
Meet The Ambient w iTunes, Spotify, Deezer

W serwisie BandCamp:  BrdaFantazman, Meet The Ambient

 

poniedziałek, 01 kwiecień 2013 09:48

Punkty sprzedaży

Sieci sprzedaży

Empik (sprzedaż detaliczna kwartalnika)
Ruch (prenumerata kwartalnika)
Kolporter (prenumerata kwartalnika)
Garmond (prenumerata kwartalnika)

 

Hurtownie

Motyle Książkowe (MotyleKsiążkowe.pl)

 

Księgarnie

Księgarnia wysyłkowa Lexicon (www.lexicon.net.pl)
Firma Księgarska Wiesława Juszczaka (www.fkwj.pl)

Berlin
buch|bund – deutsch | polnische buchhandlung, Sanderstraße 8

Katowice
Liber, pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice (Wydział Filologiczny UŚ)
Liber, ul. Bankowa 11, Katowice (Wydział Nauk Społecznych UŚ)
Sofa Literacka, ul. Stawowa 3

Kraków
Księgarnia w Bunkrze Sztuki, Plac Szczepański 3a

Sosnowiec
Księgarnia Akademicka Żak, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

Szczecin
TRAFO - Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, Szczecin

Warszawa
Księgarnia Tarabuk, ul. Marszałkowska 7, Warszawa

Wrocław
Café Księgarnia Tajne Komplety ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław

 

e-booki

Legimi.com (formaty epub, mobi)
Bezkartek.pl (formaty epub, pdf)
Woblink.com (formaty epub, mobi)

 

sobota, 10 marzec 2012 23:31

Miesięcznik FA-art online

Informacje o redakcji Miesięcznika (2006)

Redaguje: Konrad C. Kęder 

Stali felietoniści: Krzysztof UniłowskiGrzegorz TomickiMarek K.E. BaczewskiKsenia Strega.
Współpraca: Krzysztof SołoduchaRobert OstaszewskiAgnieszka Nęcka

 

Archiwum wszystkich wydań miesięcznika „FA-art”. Od numeru pierwszego, z maja 1998 roku, do numeru ostatniego - z grudnia 2006 r.

czwartek, 08 marzec 2012 13:27

O kwartalniku literackim „FA-art”

Historia

Kwartalnik literacki „FA-art” stworzony został w roku 1988 przez grupkę studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związanych ze śląskim kołem pacyfistycznego ruchu Wolność i Pokój. W najwcześniejszym okresie (1988-1989) ukazywał się poza cenzurą. W roku 1989 redakcję i prawa do tytułu objął Konrad Cezary Kęder, nadając pismu konsekwentnie literacki profil. Regularnie, co kwartał, pismo poczęło ukazywać się w roku 1991. Pierwszą edycją, która wzbudziła zainteresowanie w środowisku literackim całego kraju, był wydany w podwójnej objętości numer 2-3 z roku 1993 (12-13). Od tej pory „FA-art” zdecydowanie wykroczył poza status lokalnego pisma studenckiego, stopniowo zdobywając coraz większe uznanie.

Redakcja i współpracownicy

Obecnie redakcję pisma tworzą: Konrad C. Kęder (redaktor naczelny; ur. 1965), Krzysztof Uniłowski (zastępca redaktora naczelnego; ur. 1967), Marta Baron (ur. 1985), Małgorzata Nadwadowska (ur. 1985), Robert Ostaszewski (ur. 1972). Pierwsza trójka zawodowo związana jest z polonistyką Uniwersytetu Śląskiego. W szerokim gronie stałych współpracowników pisma znajduje się jeszcze kilka osób, które z pracą naukowo-dydaktyczną na UŚ łączą działalność krytycznoliteracką (m.in. Anna Węgrzyniak, Józef Olejniczak, Stefan Szymutko [ur. 1953, zm. 2009], Adam Dziadek). Ludzie tworzący „FA-art” nie należą jednak bez wyjątku do górnośląsko-
-polonistycznej monokultury: Robert Ostaszewski związany jest z Krakowem, Małgorzata Nadwadowska z Warszawą, Grzegorz Tomicki z Legnicą. Nad opracowaniem graficznym pisma czuwa obecnie Natalia Armata (absolwentka katowickiej ASP).

Charakterystyka

„FA-art” jest ogólnopolskim periodykiem literackim, prezentującym prozę i poezję głównie młodszych autorów (roczniki sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte). W ostatnich latach w polskim życiu literackim młodzi autorzy bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność, czemu sprzyjały przemiany po roku 1989. Na łamach „FA-artu” bywała obecna znakomita większość wyróżniających się autorów tzw. literatury trzydziestolatków. Wszelako w odróżnieniu od innych polskich pism literackich „FA-art” położył akcent na krytykę, zajmując wyraziste i odrębne stanowisko wobec przemian w najnowszej literaturze polskiej. Pismo chętnie powraca do twórczości najwybitniejszych pisarzy poprzednich dekad, przypomina o celniejszych i najciekawszych dokonaniach bezpośrednich poprzedników debiutantów lat dziewięćdziesiątych, nieufnie przyjmując tezę o przełomowym znaczeniu wystąpienia roczników sześćdziesiątych i opowiadając się za potrzebą spoglądania na ich propozycje przez pryzmat tradycji literackiej.

Krytyka literacka na łamach „FA-artu” nie ucieka przed problematyką specjalistyczną, jest otwarta na nowe impulsy metodologiczne w literaturoznawstwie rodzimym i obcym. Pismo obserwuje i komentuje przemiany ogólnokulturowe (np. przenikanie się rozmaitych obiegów kultury, multimedia). „FA-art” prezentuje tak artykuły o charakterze naukowym, jak też swobodniejsze formalnie szkice literackie. Dba o poziom merytoryczny, jak i atrakcyjność publikowanych wystąpień krytycznych.

Miejsce pisma w polskim życiu literackim

„FA-art” plasuje się w ścisłej czołówce polskich pism literackich powstałych po roku 1989. Jest uznawany za periodyk o najwyrazistszym obliczu programowym. Przez dłuższy czas „FA-art” był bodaj jedynym czasopismem literackim w Polsce, w którym refleksja nad postmodernizmem w literaturze zajmowała znaczące miejsce. Kwartalnik chętne nawiązywał także do dziedzictwa powojennej awangardy literackiej. Po roku 2000 roku nastąpił zwrot w kierunku zastosowań teorii chaosu w literaturoznawstwie. Niezależnie od zwrotów programowych autorzy komentujący pismo zawsze zwracali uwagę na wysoki poziom krytyki literackiej.

„FA-art” od początku obserwował i komentował zjawiska literackie o zasięgu ogólnopolskim. W ten sposób zaprzeczył stereotypom na temat Górnego Śląska, uważanego przez wiele lat za region o znikomym znaczeniu dla polskiego życia literackiego.

Dorobek pisma

Do połowy 2013 r. ukazało się 90 numerów pisma (w tym kilka podwójnych). Standardowa objętość numeru pojedynczego wynosi w ostatnich edycjach około 190 stron formatu B5. Oprócz utworów prozatorskich i literackich periodyk przedstawia szkice krytyczne i rozbudowany blok recenzji.

Kwartalnik literacki „FA-art” przyczynił się również do wydania wielu pozycji książkowych. Ukazały się m.in. powieści C.K. Kędera, Miłki Malzahn i Adama Ubertowskiego, tomy poetyckie Wojciecha Kuczoka, M.K.E. Baczewskiego, Adama Kaczanowskiego i Grzegorza Wróblewskiego, zbiory szkiców krytycznych K. Uniłowskiego oraz tłumaczenie na język polski pracy J. Derridy Pozycje oraz Szibbolet dla Paula Celana (obie w przekładzie Adama Dziadka). Począwszy od roku 2012 do pisma są dołączane płyty z muzyką inspirowaną literaturą (Brda, Fantazman).

(aktualizacja: sierpień 2013)

czwartek, 08 marzec 2012 13:23

O wydawnictwie FA-art

Wydawnictwo FA-art powstało w 1990 roku wraz z zarejestrowaniem ukazującego się początkowo poza cenzurą kwartalnika „FA-art”. Oprócz pisma publikuje książki z zakresu literatury pięknej, krytyki i literaturoznawstwa, płyty muzyczne oraz współpracuje przy wydawaniu wortalu Witryna Czasopism.pl.

Kwartalnik „FA-art”

to pismo literacko-artystyczne ukazujące się od 1988 roku (początkowo wychodziło poza cenzurą). Do połowy 2013 roku wydano 90 numerów o objętości 100-200 stron w formacie A4 i B5 oraz nakładzie 600-2000 egz. Redakcja mieści się w Katowicach, w jej skład wchodzą: Marta Baron, Małgorzata Nadwadowska, Robert Ostaszewski oraz Krzysztof Uniłowski. Redaktorem naczelnym (a zarazem współwydawcą) od początku istnienia „FA-artu” pozostaje pisarz i krytyk Konrad C. Kęder.

Kwartalnik „FA-art” zajmuje się współczesną literaturą polską; oprócz prezentacji prozy i poezji twórców średniego i młodszego pokolenia prawie każdy numer pisma przynosi debiuty. Kolejne numery zawierają obszerne działy recenzji (do 1/5 objętości numeru).

Poza literaturą w zakres zainteresowań pisma wchodzą filozofia, teoria literatury, pogranicza nauk humanistycznych, teatr alternatywny, film, muzyka i multimedia.

„FA-art” plasuje się w ścisłej czołówce polskich pism literackich. Autorzy komentujący pismo zwracają uwagę na wysoki poziom krytyki literackiej.

Książki i płyty

W latach 1992-2013 Wydawnictwo FA-art wydało ponad 40 książek. Wśród autorów znaleźli się m.in. Jacques Derrida (w tłumaczeniu Adama Dziadka), Christian Kracht, Kajta Lange-Müller, Krzysztof Uniłowski, Konrad C. Kęder,  M.K.E. Baczewski, Adam Kaczanowski, Tomasz Titkow, Jachym Topol i Michal Hvorecky (w tłumaczeniu Marcina Babko), a także laureat NIKE 2004 – Wojciech Kuczok (1996, debiut poetycki), Grzegorz Wróblewski, Miłka Malzahn i Adam Ubertowski.

W 2012 roku ukazały się płyty Grey Meet The Ambient oraz Tu będę Fantazmana.

Miesięcznik „FA-art-online”

to internetowy serwis, mutacja kwartalnika „FA-art”, ukazywał się w latach 1998-2007. Pismo redagowali członkowie zespołu kwartalnika „FA-art”, w 2005 została stworzona osobna redakcja miesięcznika i rozszerzono grono współpracowników. W miesięczniku publikowane były felietony Dariusza Nowackiego, Krzysztofa Uniłowskiego, Konrada Kędera, Marka K.E. Baczewskiego, Krzysztofa Sołoduchy i zaproszonych gości (np. Roberta Ostaszewskiego, Mariusza Sieniewicza, Miłki Malzahn, Marcina Hamkało). Oprócz tego zamieszczane były recenzje książek oraz fragmenty utworów literackich. Miesięcznie korzystało z serwisu około 6000 internautów.

Działania promocyjne

1992-2013 – spotkania autorskie i prezentacje artystów w różnych miastach Polski

1993 – Festiwal „FA-artu” w Krakowie. Seria imprez – spotkań autorskich, koncertów, performace’ów, przedstawień teatralnych – odbywających się na krakowskim Rynku oraz Kazimierzu

1998 – we współpracy z Willą Decjusza w Krakowie, Fundacją Polsko-Niemiecką i Ministerstwem Kultury Wydawnictwo FA-art przygotowało numer specjalny kwartalnika „FA-art” na targi we Frankfurcie, prezentujący najmłodszą literaturę polską w tłumaczeniu na język niemiecki

2000 – powstaje opracowany przez Wydawnictwo we współpracy z Fundacją Stefana Batorego projekt promujący w internecie czasopisma kulturalne Katalog.Czasopism.pl

od 2003 – współpraca z Fundacją Otwarty Kod Kultury przy wydawaniu wortalu Witryna.Czasopism.pl

2007-2008 - współpraca redakcyjna z internetowym serwisem tygodnika „Polityka”

2011-2012 – organizacja konkursu Nowa Muza Filo(logii)

2012 – start wydawnictwa muzycznego oraz cyklu dyskusyjnego „SławaSłowa”

2013 – obchody 25-lecia istnienia kwartalnika literackiego „FA-art” – seria imprez (wystawy, koncerty, dyskusje)

Współpraca z innymi instytucjami

Przy realizacji i finansowaniu wydawania kwartalnika „FA-art” oraz projektów towarzyszących Wydawnictwo FA-art współpracowało z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1996-2013), Fundacją Batorego (1994-2003), Willą Decjusza w Krakowie, Konsulatem Austriackim w Krakowie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutem Goethego, Programem Matra finansowanym przez Królestwo Holandii, administracją państwową i samorządową różnego szczebla, Uniwersytetem Śląskim, Szwajcarską Fundacją dla Kultury „Pro Helvetia”, wydawnictwami Świat Literacki i WSiP, Fundacją Otwarty Kod Kultury (od 2003 roku) oraz (od 1998 roku) z wortalem „Eurozine” (www.Eurozine.com), którego redakcja mieści się w Wiedniu. Przy wydawaniu rocznika „OderÜbersetzen" wydawnictwo współpracuje z Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina.

(aktualizacja: sierpień 2013)

czwartek, 08 marzec 2012 13:06

Informacje dla potencjalnych autorów

Uwagi ogólne
 • Do każdego nadesłanego materiału prosimy dołączyć krótką notę biograficzną.
 • Nie zamieszczamy zdjęć autorów. 
 • Nie odsyłamy niezamówionych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów. 
 • Redakcja ocenia teksty WYŁĄCZNIE poprzez ich akceptację lub nie do druku. 
Informacje dla autorów tekstów
 • Prosimy nie przesyłać książek w całości, gdyż warunkiem koniecznym publikacji danego utworu w wydawnictwie jest wcześniejsza publikacja jego fragmentu w kwartalniku. 
 • Prosimy nie proponować redakcji kwartalnika tekstów wcześniej opublikowanych lub przyjętych do druku w polskiej prasie i oficjalnych wydawnictwach książkowych (takich, które posiadają nr ISSN lub ISBN). 
 • Prosimy nie przesyłać tekstów składanych jednocześnie innym wydawcom. 
 • Gatunki publikowane w kwartalniku: poezja, proza, dramat, szkice, recenzje książek 
Objętość:
 • poezja: zestaw 5-10 wierszy o objętości max. 20 stron (po 1800 znaków każda)
 • proza, dramat i szkice: całość lub fragment o objętości min. 10, max. 20 stron (po 1800 znaków każda)
 • recenzje: min. 6, max. 9 stron (po 1800 znaków każda) 
Zasady recenzowania tekstów w kwartalniku „FA-art”:
 • Wszelkie teksty zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne kwartalnika „FA-art” jako przeznaczone do publikacji w dziale głównym kolejnego numeru czasopisma – są recenzowane.
 • Każdy tekst przedłożony redakcji kwartalnika „FA-art” podlega ocenie, której dokonuje każdorazowo dwóch recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.
 • Recenzenci i autorzy pozostają dla siebie anonimowi na każdym etapie procedowania (double-blind review process), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 • Przedłożone recenzje muszą posiadać formę pisemną, a także zawierać stanowisko klasyfikujące tekst do druku lub odrzucające taką możliwość.
 • Recenzja przedkładana jest (za każdym razem) na określonym formularzu recenzyjnym. Formularz dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 • Wiążącą decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor naczelny pisma w oparciu o werdykt zawarty w dwóch nadesłanych pisemnych recenzjach, i po konsultacji z redaktorem tematycznym.
 • Raz w roku redakcja kwartalnika literackiego „FA-art” publikuje na stronie internetowej pisma nazwiska recenzentów, biorących udział w procedurze oceny przedłożonych artykułów (w ciągu minionego roku kalendarzowego).

Formularz recenzji wydawniczej

Sposoby dostarczania:
 • drogą e-mailową pliki w formacie *.txt i *.rtf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., prosimy nie używać spacji i polskich znaków w nazwach plików 
 • ewentualnie tradycyjną pocztą na adres redakcji
Uwaga dla tłumaczy

Oczekujemy, że osoby nadsyłające tłumaczenia tekstów będą dysponowały prawami autorskimi do nich, bądź ułatwią Wydawnictwu FA-art ich pozyskanie. 

Informacje dla grafików

Każdy numer kwartalnika to prezentacja prac jednego autora. Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie portfolio – najlepiej w postaci linku do strony internetowej – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 2

Strona www.FA-art.pl wykorzystuje informacje przechowywane w komputerze w formie tzw. ciasteczek (cookies) do celów statystycznych. Dowiedz się więcej.